Skogsvård och trädplantering är en investering i framtiden

Det finns många som driver skogsbruk vid sidan av ett annat arbete, men det finns också de som enbart lever på stora skogsbruk. Vad dessa två olika grupper har gemensamt är att de lägger ner enormt mycket med tid på skogsvård och då främst trädplanteringar i Stockholm och på andra orter runt i vårt avlånga land. Oberoende av om tanken är att du skall leva på inkomster från skogen, eller om du bara vill ha ett vackert landskap runt omkring dig måste du lägga energi på skogsvård, annars kommer du inte få något tillbaka.

Vad du än äger så måste du vårda det, annars kommer det tappa i värde och ar du riktig otur kommer det att försvinna. Att vårda den skog du äger, innebär en rad olika uppgifter, beroende på storlek, syfte med skogen och var i Sverige den finns geografiskt.

Syftet styr skogsvårdarens fokus​

Är syftet att få en inkomst är det viktigt att tänka både strategiskt och långsiktigt, vilken typ av material efterfrågas just nu och hur kan du vårda skogen så att avkastningen ökar med åren. Arbetar du med skogsvård, eller anlitar du någon som hjälper dig, är det viktigt att tänka på att det är ett arbete som måste ske kontinuerligt. Det handlar bland annat om att avverka gammal skog och att göra det på ett sådant sätt att det gynnar för trädplantering av ny skog. Det handlar också om att känna sin skog, att vara uppmärksam på eventuella skadedjur eller andra problem som kan bli förödande om de inte stoppas i tid.

Äger du en mindre skog, där huvudsyftet är ett vackert och fungerande landskap är det viktigt att jobba med långsiktig skogsvård och noga utförd trädplantering​ som följs av åtgärder så som gallring av svaga eller sjuka träd. Detta är viktigt för att landskapet skall hållas levande, men det kan också bli en säkerhetsfråga. Svaga träd eller rotvältor kan utge risker för skogsägare, friluftsbesökare eller djur.